Terug naar de 1,5 meter afstand op de zuiderMRKT

English translation included below

Opstelling van de markt

De zuiderMRKT volgt in haar toegangsbeleid de voorschriften van het Amsterdams Marktbureau. Om de markt veilig te houden voor alle bezoekers hebben we de medewerking van jullie allemaal nodig!

 • De kramen zijn anders opgesteld om het mogelijk te maken om 1,5 m afstand te houden met bredere gangpaden. Er is geen middenplein.
 • Er is maar 1 ingang van de markt, de andere opgangen zijn afgesloten.
 • Een gastheer/-vrouw bij de ingang heet bezoekers welkom en vraagt u mogelijk bij drukte om even te wachten om de markt op te gaan.
 • Er geldt 1-richtingsverkeer, te weten tegen de klok in. Ben je iets vergeten, keer niet om maar loop door. 
 • Doe het liefst alleen boodschappen. Zorg dat kinderen niet over het terrein rennen.
 • Kom je iemand tegen, klets dan liever buiten de markt. Dit om de doorstroom niet op te houden.
 • Kwetsbare ouderen krijgen voorrang.
 • Er mag niet gegeten of gedronken worden op de markt.

De sociale functie van de markt staat op een lager pitje. We hebben met pijn in ons hart wederom de koffietafels weggehaald. Gelukkig kan Remco wel “koffie-to-go” verkopen.

Translation in English:

The ZuiderMRKT follows the regulations of the Amsterdam Market Office in its access policy. To keep the market safe for all visitors, we need the cooperation of all of you!

 • The stalls are arranged differently to make it possible to keep 1.5 m distance with wider aisles. There is no central square.
 • There is only 1 entrance to the market, the other entrances are closed.
 • A host/hostess at the entrance welcomes visitors and may ask you to wait a while before entering the market during busy periods.
 • One-way traffic applies, ie counterclockwise. If you forgot something, don’t turn around but keep walking.
 • Please choose to do your shopping alone. Do not allow children to run across the site.
 • If you run into someone, it’s better to chat outside the market. This is to not stop the flow.
 • Vulnerable elderly people are given priority.
 • No food or drink is allowed on the market.

The social function of the market is on the back burner. With pain in our hearts we have again removed the coffee tables. Fortunately, Remco can sell “coffee-to-go”.

Kerstkaarten actie

Author: zuiderMRKT

De Zuidermarkt is jarig! We bestaan 10 jaar!

Author: zuiderMRKT