Duobestuursfunctie marketing

Het bestuur van zuiderMRKT zoekt ook hulp bij de marketing en communicatiefunctie. Het betreft een duo-functie; de taken en verantwoordelijkheden worden samen met de huidige marketing -en communicatie functionaris ingevuld. 

ALGEMEEN

De marketing communicatie functionaris wordt benoemd door de Algemene Ledenvergadering en maakt deel uit van het bestuur van de coöperatie. 

Naast marketing, communicatie en PR is deze functionaris vanuit het bestuur verantwoordelijk voor externe betrekkingen, zoals het Stadsdeel van Amsterdam Zuid alsmede campagnevoeren om leden te behouden en nieuwe leden te werven.

De M&C functionaris wordt ondersteund door het marcom team. Een aantal enthousiaste leden dat regelmatig bij elkaar komt en helpt bij het bedenken en uitvoeren van marketingacties zoals Sinterklaas, Kerst, het Kookboek, de evenementen op de markt zoals nieuwjaarsborrel voor de ondermeners en de zuiderMRKT verjaardagsviering, etc. 

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

 • Globaal opstellen marketingplan, overzicht van de geplande marketing acties, inclusief begroting;
 • bewaken merk en waarden van de zuiderMRKT (ism bestuur)
 • externe communicatie
 • website + facebook
 • nieuwsbrief
 • ledenonderzoek
 • ledenwerving
 • events
 • coordineren van proeverijen door ondernemers
 • buurtrouleerkraam promoten onder de leden

Vervullen bestuursfunctie

 • Marketing acties bespreken 
 • Betrekkingen met Stadsdeel onderhouden
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren over marketing, communicatie, ledenwerving en PR

Vaardigheden en eigenschappen

 • Handelen in lijn met doelstellingen en waarden van de zuiderMRKT
 • Affiniteit met marketing, communicatie en PR
 • Hands-on mentaliteit: als lid van het bestuur wordt je regelmatig geconfronteerd met onverwachte zaken. Van sleutels die kwijt zijn tot kassa’s die niet werken, een team dat niet compleet is tot een mail van de gemeente dat komende zaterdag op het marktplein werkzaamheden gaan plaatsvinden. Het is van belang is dat je dit samen met de andere bestuursleden met vrolijke flexibiliteit en diplomatieke daadkracht (terug) in goede banen weet te leiden.

Tijdsbesteding

De tijdsinvestering is afhankelijk van de noodzaak en de persoonlijke invulling van de functie. Dit is gemiddeld 2-4 uren per week.

Vacature Voorzitter zuiderMRKT

Author: zuiderMRKT

Hoe ziet de markt er uit in tijden van corona?

Author: Zuidermrkt