Goededoelenbeleid ZuiderMRKT

De ZuiderMRKT is een coöperatie zonder winstoogmerk. Als de markt goed draait blijft er geld over waarmee de coöperatie initiatieven ondersteunt die aansluiten op de doelen en waarden van de markt en bijdragen aan de ontwikkeling van de markt en de buurt.

Doelstellingen en waarden van de ZuiderMRKT:

Het goededoelenbeleid van de coöperatie is gericht op de doelen en waarden van de ZuiderMRKT:

 • Vóór en met elkaar: waar de mensen elkaar ontmoeten en spreken op straat.
 • Gezond, duurzaam en van hoge kwaliteit: op onze markt is een breed assortiment aan gezonde, biologische, duurzame en/of ambachtelijke producten van hoge kwaliteit te koop. Dat is gezond, lekker en goed voor het milieu.
 • Eerlijke prijzen: waar iedereen tegen betaalbare prijzen zijn wekelijkse boodschappen kan doen.

De Goededoelen-commissie ontwikkelt meerjarige partnerschappen met organisaties met projecten / initiatieven waarmee invulling wordt gegeven aan de doelen en waarden van de markt.  

Criteria voor meerjarige partnerschappen met goede doelen:

 1. Het partnerschap met het goede doel heeft een meerjarig karakter (minimaal twee jaar)
  1. de uit het partnerschap te subsidiëren projecten of initiatieven geven invulling aan de versterking van bovengenoemde doelen en waarden in ruime zin;
  2. het project of initiatief moet op de markt of in Amsterdam worden uitgevoerd, of elders als een lid van de coöperatie daar als verantwoordelijke bij betrokken is;
  3. eenmalige of (van te voren vast te stellen) meerjarige bijdrage aan een duidelijk omschreven project of activiteit als geheel;
 2. de ondersteuning heeft in principe een eenmalig karakter.

Procedure:

 • De coöperatie werft geen projecten via de pers, maar via de netwerken en contacten van de leden van de coöperatie;
 • Het partnerschap wordt in cocreatie met de Goededoelencommissie uitgewerkt;
 • Aanvragen door Goede doelenorganisaties:
  • bevatten een motivatie, begroting en activiteitenvoorstel;
  • uitsluitend rechtspersonen kunnen een aanvraag indienen.

Toekenning:

Toekenning vindt plaats via een bestuursbesluit op voordracht van de Goede doelencommissie.

De Goede doelencommissie en of het bestuur zorgt voor de communicatie met de aanvrager en legt de besluitvorming vast.

Het bestuur regelt het financiële onderdeel van het partnerschap.

Een presentatie van het partnerschap aan de leden tijdens een ALV van de coöperatie kan deel uitmaken van het partnerschap.