Wat en waar?

WAT IS DE ZUIDERMRKT?

ZUIDERMRKT IN HET KORT

De zuiderMRKT is een kleine, gezellige, wekelijkse buurtmarkt met mooie, kakelverse en zoveel mogelijk biologische producten. Van, voor en door de buurt. Uniek door haar coöperatieve karakter. De coöperatie bestaat uit leden – enthousiaste buurtbewoners die de markt een warm toedragen en meehelpen op de markt en in de groentekraam. De leden bepalen samen het aanbod van alle kramen. Zij kopen zoveel mogelijk groente en fruit rechtstreeks bij Nederlandse boeren om ze voor eerlijke prijzen op de zuiderMRKT te verkopen.

DOELEN VAN DE MARKT

Het verkopen van mooie producten voor eerlijke prijzen in de buurt. Dat is een belangrijk doel van de markt. Het is een reactie op verdwijnende sigarenwinkels en buurtkruideniers die plaats maken voor modezaken en traiteurs. Daarnaast is de markt een plek waar buurtbewoners elkaar ontmoeten. Voor een babbeltje bij de kraam of voor een kopje koffie of harinkje op het midden van het plein. En ‘leren’ is een belangrijk thema. Volwassen buurtbewoners leren over lekkere gerechten en vergeten groenten, kinderen leren over waar producten vandaan komen en hoe ze groeien.

COÖPERATIEVE STRUCTUUR

De structuur van de zuiderMRKT is uniek: het is een coöperatie. De coöperatie bestaat uit leden (ruim 400), buurtbewoners die elk een steentje bijdragen. Zij houden de markt draaiend. Wekelijks treedt een buurtbewoner op als marktmeester. Hij coördineert de hele markt, met hulp van zijn team. Een team van buurtbewoners dat de meest bijzondere groenten en het meest sappige fruit verkoopt in de zogenaamde coöperatiekraam. Elk team staat er eens in de paar maanden een dagdeel. Achter de schermen zijn ook buurtbewoners actief: met het roosteren van de teams, communicatiewerk, het organiseren van de jaarlijkse excursie naar boeren, de ledenadministratie, het voeren gesprekken met marktondernemers, de financiën en allerhande bestuurswerkzaamheden. Samen bepalen alle leden het marktbeleid, uiteraard binnen de kaders van de vergunning van het stadsdeel. Een van die spelregels is dat het coöperatieve karakter en de vrijwillige inzet van buurtbewoners voor de markt overeind blijven: zonder leden geen markt.

FINANCIEEL ONAFHANKELIJK

Het stadsdeel heeft het coöperatie-initiatief omarmd. Dat blijkt uit vertrouwen en meewerking van het ambtelijk apparaat en de verkregen permanente vergunning van het dagelijks bestuur. Het stadsdeel heeft destijds echter geen financiële steun verleend. Dat betekende dat de coöperatie bij de start in 2011 zelf investeringen moest voorfinancieren. Investeringen in elektriciteit, in weegschalen, in pinautomaten, noem maar op. Deze kosten zijn na een aantal jaren afbetaald. Vanaf dat moment kon de coöperatie haar winst – zonder goedkeuring van derden – investeren in projecten in de buurt. Projecten die bijdragen aan sociale cohesie en de ontwikkeling van de buurt, de buurt groener maken en te maken hebben met kennis over voedsel en voeding. Het zuiderMRKTfonds is in het leven geroepen om hierin zorgvuldige afwegingen te maken. De commissie draagt projecten voor aan de ALV.

WAAR VIND JE DE ZUIDERMRKT? 

Je vindt de zuiderMRKT op de kruising Johannes Verhulststraat en Jacob Obrechtstraat in stadsdeel Zuid. In je navigatiesysteem kun je ook het adres invoeren Johannes Verhulststraat 33 Huis 1071MR Amsterdam of gebruik deze google maps link.