Overzicht van de markt

Er is markt op 2 januari 2021

Zaterdag 2 januari 2021 is de eerste ‘gewone’ marktdag van het nieuwe jaar. We hopen je dan weer te zien in goede gezondheid en wensen je een fijne jaarwisseling.